کلیدهای مینیاتوری به ۴ دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • سری pl7 با قدرت قطع ۱۰ کیلو آمپر
 • سری PL6 با قدرت قطع ۶ کیلو امپر
 • سری HL با قدرت قطع ۴.۵ کیلو آمپر
 • سری AZ با قدرت قطع ۳۰ کیلو امپر
 • در انواع تکفاز ، دو فاز ، تکفاز+نول ، سه فاز ،سه فاز+نول و چهار پل در منحنی مشخصه های b,c,d و ولتاژ ac و dc

لوازم جانبی شامل:

 • کنتاکت کمکی مینیاتوری
 • کنتاکت تریپ مینیاتوری
 • بوبین شانت مینیاتوری
 • بوبین اندر مینیاتوری
 • قاب مینیاتوری یا کاور یا جعبه
 • قفل مینیاتوری
 • شینه مینیاتوریر
Pl7

Pl7

مینیاتوری سری Pl7 ایتون با قدرت قطع ۱۰KA:

این مینیاتوری های بر طبق استاندارد IEC/EN 60898 دارای قدرت قطع ۱۰KAهستند و در هر سه منحنی مشخصه تریپ B,C,Dقابل تامین است
مینیاتوری های PL7 ایتون دارای استاندارد رنگ بندی در اهرم قطع و وصل هستند و از خانواده سری های XPOL هستند و تمامی پل‌های زیر به همراه لوازم جانبی موجود است:

 • مینیاتوری تکفاز
 • مینیاتوری تکفاز +نول
 • مینیاتوری دو فاز
 • مینیاتوری سه فاز
 • مینیاتوری سه فاز+نول
 • مینیاتوری چهار پل

این محصول آلمانی است و در کشور صربستان تولید می‌گردد.

Pl6

مینیاتوری سری Pl6 ایتون با قدرت قطع ۶KA: 

این مینیاتوری بر طبق استاندارد IEC/EN 60898-1 دارای قدرت قطع ۶KA هستند و در هر سه منحنی مشخصه تریپ B,C,Dقابل تامین است.

مینیاتوری‌های PL6 ایتون از خانواده سری های XPOL هستند و تمامی پل‌های زیر به همراه لوازم جانبی cdv موجود است.

 • مینیاتوری تکفاز 
 • مینیاتوری تکفاز +نول 
 • مینیاتوری دو فاز 
 • مینیاتوری سه فاز 
 • مینیاتوری سه فاز+نول
 • مینیاتوری چهار پل

محصول آلمانی است و در کشور صربستان تولید می گردد

HL

مینیاتوری سری HL ایتون با قدرت قطع ۴.۵KA:

این مینیاتوری‌های بر طبق استاندارد IEC/EN 60898-1 دارای قدرت قطع ۴.۵KA هستند و در هر سه منحنی مشخصه تریپ Bو Cقابل تامین است.

مینیاتوری‌های HL ایتون از خانواده سری‌های XPOL هستند و تمامی پل‌های زیر به همراه لوازم جانبی موجود است.

 • مینیاتوری تکفاز 
 • مینیاتوری تکفاز +نول
 • مینیاتوری دو فاز
 • مینیاتوری سه فاز
 • مینیاتوری سه فاز+نول
 • مینیاتوری چهار پل

محصول آلمانی است و در کشور صربستان تولید می‌گردد. توجه داشته باشید رنج جریانی مینیاتوری HL از ۶ امپر شروع می‌شود.

AZ

مینیاتوری سری AZ ایتون با قدرت قطع ۲۰KA:

این مینیاتوری‌های بر طبق استاندارد IEC/EN 60947-2 دارای قدرت قطع ۲۰KA هستند و در دو منحنی مشخصه تریپ Cو D قابل تامین است.

مینیاتوری‌های AZ ایتون از خانواده سری‌های xEffect هستند و تمامی پل‌های زیر به همراه لوازم جانبی موجود است.

 • مینیاتوری تکفاز
 • مینیاتوری دو فاز
 • مینیاتوری سه فاز
 • مینیاتوری چهار پل

محصول آلمانی است و در کشور صربستان تولید می‌گردد.